Contact Meldpunt Islamofobie

Wanneer u te maken krijgt met uitingen van islamofobie, dan is het belangrijk om hiervan bewijzen te verzamelen. Hoe meer bewijs u heeft, hoe beter uw melding kan worden afgehandeld.
• Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden, nummer van de bus of trein, haltes, namen of werknummers van portiers en winkelmedewerkers etc.
• Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren.
• Probeer mogelijke getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen. |MELD|

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID)

O

ntwikkelingen op maatschappelijk en politiek terrein hebben de laatste decennia geleid tot een toename van intolerantie, polarisatie, radicalisering en islamofobie. 
Mensen met een islamitische achtergrond krijgen te maken met stigmatisering, buitensluiting, geweld en ongelijke behandeling, hetgeen leidt tot polarisatie en een tweedeling binnen de maatschappij. De islam wordt steeds vaker en gemakkelijker gelijkgesteld aan terrorisme, radicalisering en wangedrag.

Naar aanleiding van de Europese Conferentie Islamofobie die het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling in oktober 2013 organiseerde, werd een netwerk samengesteld bestaande uit zelf-organisaties, wetenschappers, juristen, docenten en andere deskundigen op het gebied van islamofobie: het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID).

Het uitgangspunt voor het werk van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie vormen internationale mensenrechtenverdragen en de Nederlandse grondwet waarin is geregeld dat alle Nederlandse burgers, ongeacht hun afkomst, overtuiging of geloof als gelijk worden gezien en beschermd worden door de Nederlandse staat tegen ongelijke behandeling. Vanuit dit uitgangspunt is zet het CTID zich in voor het verdedigen van de rechten van mensen met een islamitische achtergrond en het bestrijden van islamofobie.  

Het CTID is een platform voor initiatieven van verschillende organisaties en deskundigen op het gebied van islamofobie en discriminatie. Het is een plaats waar deskundigen op divers gebied bij elkaar konden komen om ervaringen uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise. Daarnaast is het een coördinatiepunt waar in kaart gebracht wordt wie met welke activiteiten bezig is en met welk doel en waar men kan leren van elkaars ervaringen.
 
Het CTID biedt juridische hulp en ondersteuning aan slachtoffers en heeft overleg en bijeenkomsten met de politie. Daarnaast biedt het CTID voorlichtingen aan op scholen en in moskeeën en organiseert zij conferenties, debatten en campagnes om islamofobie onder de aandacht te brengen in een breder netwerk.

 Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is in 2013 opgericht naar aanleiding van de toenemende discriminatie van moslims.