Contact Meldpunt Islamofobie

Wanneer u te maken krijgt met uitingen van islamofobie, dan is het belangrijk om hiervan bewijzen te verzamelen. Hoe meer bewijs u heeft, hoe beter uw melding kan worden afgehandeld.
• Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden, nummer van de bus of trein, haltes, namen of werknummers van portiers en winkelmedewerkers etc.
• Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren.
• Probeer mogelijke getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen. |MELD|

Uitgangspunten CTID

H

 
et Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie gaat uit van de volgende basisprincipes:
    •    Een tolerante samenleving waarin plaats is voor iedereen, ongeacht afkomst, religie, geslacht, leeftijd en seksuele gerichtheid.
    •    De erkenning van gelijke rechten voor mannen en vrouwen
    •    De grondwet als basis voor een rechtvaardige samenleving
    •    Tegen elke vorm van extremisme van alle religies en ideologieën
    •    Voor een multiculturele samenleving, gebaseerd op respect
    •    Tegen homofobie en antisemitisme

 Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is in 2013 opgericht naar aanleiding van de toenemende discriminatie van moslims.