Contact Meldpunt Islamofobie

Wanneer u te maken krijgt met uitingen van islamofobie, dan is het belangrijk om hiervan bewijzen te verzamelen. Hoe meer bewijs u heeft, hoe beter uw melding kan worden afgehandeld.
• Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden, nummer van de bus of trein, haltes, namen of werknummers van portiers en winkelmedewerkers etc.
• Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren.
• Probeer mogelijke getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen. |MELD|

Europees Netwerk - IMAN

H

et CTID heeft zich in 2013 aangesloten bij het overkoepelende Europese Islamophobia Monitoring and Action Network (IMAN) om de krachten te bundelen en de kennis te vergroten. Dit netwerk bestaat uit organisaties uit acht verschillende Europese landen, die zich bezighouden met het tegengaan van islamofobie. Zo kan internationaal gebruik worden gemaakt van het IMAN registratiesysteem waarin islamofobe incidenten worden geregistreerd.
 
In 2013, werd het Europese project IMAN - Islamophobia Monitoring and Action Network gelanceerd, met als doel het bestrijden van racisme, islamofobie en discriminatie. Het IMAN- project streeft naar het ontwikkelen van een effectieve aanpak van islamofobie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen van slachtoffers. De belangrijkste doelen van het IMAN-project zijn de verbetering van de omstandigheden van de slachtoffers en empowerment van de moslim-gemeenschap. Om deze doelen te bereiken onderneemt IMAN diverse activiteiten, zoals het vormen van een samenwerkingsverband van NGO’s op nationaal en Europees niveau, sensibiliteitscampagnes, het gebruik van IMANET als registratiesysteem, steun aan slachtoffers, netwerken en lobbyen en het zoeken naar fondsen om de teams en systemen te verbeteren. 


Organisaties in acht Europese landen maken inmiddels gebruik van een door IMAN ontwikkeld systeem voor registratie en monitoring van discriminatie en geweld tegen burgers op grond van hun werkelijke of veronderstelde relatie met de Islam. De zeventien bij IMAN aangesloten organisaties zijn gevestigd in Frankrijk, België, Italië, Duitsland, Nederland, Zweden, Hongarije en Engeland. IMAN is het eerste project tegen islamofobie dat financiëel gesteund wordt door de Europese Commissie.

 Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is in 2013 opgericht naar aanleiding van de toenemende discriminatie van moslims.