Contact Meldpunt Islamofobie

Wanneer u te maken krijgt met uitingen van islamofobie, dan is het belangrijk om hiervan bewijzen te verzamelen. Hoe meer bewijs u heeft, hoe beter uw melding kan worden afgehandeld.
• Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden, nummer van de bus of trein, haltes, namen of werknummers van portiers en winkelmedewerkers etc.
• Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren.
• Probeer mogelijke getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen. |MELD|

Meldpunt tegen Islamofobie en Discriminatie

I

slamofobie in Nederland neemt toe. Toch blijkt dat maar een klein deel van de incidenten wordt gemeld bij een antidiscriminatiebureau (ADB), de politie of een ander meldpunt. Ook het aantal aangiften is laag. Toch is juist melden dé manier om islamofobie te signaleren, registreren, monitoren en uiteindelijk actief te voorkomen en te bestrijden. Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie zet zich met de campagne ‘Islamofobie: Niet Accepteren maar Melden’ in voor het vergroten van de meldingsbereidheid. Tot voor kort werd islamofobie door de antidiscriminatiebureaus niet apart geregistreerd. Inmiddels wordt, na aanpassing binnen het registratiesysteem, islamofobie op dezelfde manier geregistreerd als bijvoorbeeld antisemitisme en homofobie. Een belangrijke verandering. Sinds de recente aanslagen in Parijs lopen de anti-moslim sentimenten soms hoog op en krijgt het maatschappelijk debat een grimmig karakter. Islamofobe incidenten maken weer een piek door, wat het vergroten van de meldingsbereidheid van islamofobie nog hoger op de agenda zet.

Het CTID is, door middel van registratie van klachten bij het zelf opgerichte Meldpunt tegen Islamofobie en Discriminatie, bezig een de discriminatie van moslims in Nederland in beeld te krijgen. Het Meldpunt is niet bedoeld als alternatief of concurrentie van reguliere Anti-Discriminatiebureau’s (ADB’s). Daarom worden melders aangemoedigd en eventueel ondersteund hun melding in te dienen bij ADB’s en aangifte te doen bij de politie.

B

ij het Meldpunt kunnen via deze website, via de facebookpagina of telefonisch meldingen worden doorgegeven. Ook kunnen slachtoffers vijf dagen per week terecht bij het Nelson Mandela Centrum aan het Eerste Weteringsplantsoen 2C om hun melding persoonlijk te maken. Het Meldpunt zorgt  voor de registratie en monitoring van meldingen, communicatie en overleg met ADB’s en politie en worden islamofobe uitspraken en berichtgeving in de media gemonitord. Daarbij biedt het Meldpunt juridische ondersteuning en begeleiding van slachtoffers van islamofobie.
 Download flyer

 Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) is in 2013 opgericht naar aanleiding van de toenemende discriminatie van moslims.